netcase

לראשונה - מערכת ליצירת כרכי הגשה מבוססת Web - עם גישה מכל מקום, שמירת פרויקטים בתהליך ועוד.

עם פיצ'רים חדשניים שיחסכו לך אלפי שעות עבודה בהכנת המסמך, ביצירת הכרכים ובהתנהלות בהמשך.

בהתאם לדרישות תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018.

הלקוחות שלנו

netcasenetcasenetcasenetcasenetcasenetcasenetcasenetcasenetcasenetcasenetcasenetcasenetcasenetcasenetcase
netcase